Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi

Numer aktu: IV/22/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
W uchwale nr IX/52/2007 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi, w§1 pkt 1 otrzymuje brzmienie;  „1. Przewodniczący – przedstawiciel Starosty Gołdapskiego – Ewa Bogdanowicz – Kordjak”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: