Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Numer aktu: 37/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1

Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana Jerzego Pasiuka, nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.         Dorota Beata Grudnik – Cemborek, przedstawiciel Zarządu Powiatu w Gołdapi – przewodnicząca.

2.         Bożena Ewa Winnicka – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

3.         Mirosława Równa – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  w Gołdapi.

4.         Małgorzata Grzyb – ekspert.

5.         Jan Grzyb – ekspert.

§2

Tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

§3

Wynagrodzenie eksperta za udział w komisji ustala się w wysokości: 70 zł brutto.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Edukacji

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 131.69 KB