Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Numer aktu: 192/10

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Anny Zbierajewskiej, nauczycielki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Dorota Beata Grudnik – Cemborek, przedstawiciel Zarządu Powiatu w Gołdapi – przewodnicząca.
2. Bożena Dąbkowska – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
3. Grzegorz Klimaszewski – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi.
4. Lidia Kłoczko – ekspert.
5. Barbara Zyskowska – ekspert.

§2
Tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

§3
Wynagrodzenie eksperta za udział w komisji ustala się w wysokości:
1. 70 zł brutto dla eksperta zamieszkałego poza Gołdapią.
2. 60 zł brutto dla eksperta zamieszkałego w Gołdapi.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Edukacji

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: