Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212010-03-22178/10w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 582 o powierzchni 0,4714 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kolejowej 10. Obowiązujący
222010-03-22176/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”” w ramach programu PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Obowiązujący
232010-03-23175/10w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w ramach programu PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowegoObowiązujący
242010-03-31XXXIX/191/10zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na te zadania Obowiązujący
252010-03-31XXXIX/192/10w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2010 r.Obowiązujący
262010-03-31XXXIX/194/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
272010-03-31XXX/193/10 W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w GołdapiObowiązujący
282010-03-31XXXIX/195/10w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gołdapskiego za 2009 rokObowiązujący
292010-04-13181/10w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Turystycznej, ul. Krzywej, ul. Śródmiejskiej oraz odcinka drogi powiatowej nr 1754N w miejscowości Węgorzewo kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych Obowiązujący
302010-04-13180/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2009 r. Obowiązujący
Strona 3 z 160