Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6

Numer aktu: 186/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla Banku Spółdzielczego w Olecku, działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położoną w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest częściowo schodami prowadzącymi do budynku banku. Nieruchomość będzie wykorzystana także na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym niezbędna jest do poprawienia warunków zagospodarowania budynku Banku Spółdzielczego.
2. Ze względu na warunki gruntowe przedmiotowa działka nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość.
3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 98.17 KB