Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Suwalskiej

Numer aktu: 185/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

Nabyć w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Gołdapskiego, prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa od Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Robót  Instalacyjnych „ELTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Grunt składa się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Suwalskiej.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 101.25 KB