Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212010-07-28194/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
222013-09-18194/2013w sprawie określenia wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu Gołdapskiego na 2014 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021Obowiązujący
232010-07-20190/10w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji i rozliczeniu projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„ Infrastruktura Społeczna „, Działanie 3.1.- „ Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Obowiązujący
242010-10-26205/2010w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartały 2010r. Obowiązujący
252011-07-2845/2011w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2011 rokuObowiązujący
262010-07-20187/2010w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiObowiązujący
272010-08-11196 /2010w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2010r.Obowiązujący
282010-02-26172/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Obowiązujący
292010-04-13179/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2009 r.Obowiązujący
302010-04-27183/2010W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Obowiązujący
Strona 3 z 64