Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212010-04-27182/10w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Posłuchaj jak czytam mamo, tato. Kompleksowa pomoc dzieciom z obszarów wiejskich, u których występują specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” Obowiązujący
222010-06-11185/2010W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonej w Gołdapi przy ul. SuwalskiejObowiązujący
232010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
242010-07-20191/10w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
252010-07-20187/2010w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiObowiązujący
262010-07-20190/10w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji i rozliczeniu projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„ Infrastruktura Społeczna „, Działanie 3.1.- „ Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Obowiązujący
272010-07-20188/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Stawiamy na jakość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
282010-07-20192/10w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
292010-07-20189/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
302010-07-28194/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
Strona 3 z 64