Wersja nieobowiązująca z dnia

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Pomoc jest udzielana bezpłatnie!

Jaką pomoc możesz otrzymać, np.:?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gołdapi pod nr tel. 512 007 572 i poproś o umówienie wizyty lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/zapisy

schemat kołowy przebiegu npp

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

– spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny.

Harmonogram dyżurów prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną
na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2021

 1. W Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1 w lokalu nr 4:

– we wtorek, czwartek– pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,

– w poniedziałek, środę, piątek– pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.

 Poniedziałek      w godzinach   1400 -1800  

Wtorek               w godzinach     800 – 1200

Środa                  w godzinach   1400-1800

Czwartek            w godzinach     800-1200

Piątek                  w godzinach  1400-1800

 1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, przy ul. Jaćwieskiej 14A
  w lokalu nr 4 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna:

Środa                    w godzinach  1400-1800

 1. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, przy ul. Jaćwieska 9 w lokalu nr 6- pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO”
  z Olsztyna:

Poniedziałek        w godzinach   1400-1800

Wtorek                 w godzinach  0800-1200

 1. W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26 w lokalu nr 3 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO”
  z Olsztyna:

Czwartek      w godzinach     1500-1900  

 1. W Urzędzie Gminy w Dubeninkach, przy ul. Dębowej 27 – pomoc świadczona przez adwokata zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna.

Piątek                   w godzinach    800-1200

Harmonogram dyżurów jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin w Baniach Mazurskich i Dubeninkach, Ośrodka Pomocy społecznej w Gołdapi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
jeśli potrzebujesz skorzystaj – warto.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.