Wersja nieobowiązująca z dnia

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych oraz adwokatów  z: Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku.

Gdzie i kiedy?

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
ul. Jaćwieska 14 A
Urząd Gminy
w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
Urząd Gminy
w Dubeninkach
ul. Dębowa 27
 

 

Poniedziałek: 1400-1800

(radca prawny)

 

Wtorek: 800-1200

(radca prawny)

 

Środa: 1200-1600

(adwokat)

 

Czwartek: 800– 1200

(radca prawny)

 

Piątek: 1200-1600

(adwokat)

 

Poniedziałek: 1400-1800

 

(radca prawny)

 

Wtorek: 0800-1200

(radca prawny)

 

Środa: 1400-1800

(radca prawny)

Piątek: 1500- 1900

 

(radca prawny)

Piątek: 800-1200

 

(radca prawny)

 

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel.: 512 007 572 (od poniedziałku do piątku w godz.: 730 – 1530). 

 Kto może skorzystać?

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobieta ciężarna (dokumentem potwierdzającym ciąże),
 • osoby, których nie stać na odpłatne porady, które złożą stosowne oświadczenie.

Co obejmuje?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
  jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.