Wersja nieobowiązująca z dnia

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Uprzejmie informujemy, że jest możliwe korzystanie z zapisów ON-LINE na bezpłatne porady prawne za pośrednictwem strony:

Zapisy na bezpłatne porady


Harmonogram
dyżurów prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną
poprzez kontakt telefoniczny lub e- mail na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2021

 

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19  oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom nieodpłatnej pomocy prawnej,  jak również osobom korzystającym  informujemy, iż do odwołania zostaje zawieszone udzielanie porad w systemie stacjonarnym- punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne do odwołania.

O terminie przywrócenia działania punktów zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z porady radców prawnych oraz adwokatów wykonujących nieodpłatną pomoc prawną poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny w dniach i godzinach podanych poniżej:

– poniedziałek w godzinach   1400 -1800

 • Izabela Skindzielewska- adwokat, mediator:

kancelaria.goldap@wp.pl, nr tel. 607 870 107,

 • Iwona Malczyk- radca prawny, doradca obywatelski:

malczyk@togatus.pl, nr tel. 604-883-493,

– wtorek w godzinach             800 – 1200

 • Maja Kowalewska- radca prawny, mediator:

radcaprawny.goldap@gmail.com, nr tel. 577 300 055     

 • Marta Poszewiecka- radca prawny, mediator:

marta.poszewiecka@gmail.com, nr tel. 519 457 034    

– środa w godzinach              1400-1800

 • Szymon Gajewski- adwokat:

szymon@adwokat-gajewski.pl, nr tel. 606 412 444     

 • Ewa Lelmacher- radca prawny:

ewalelmacher@wp.pl, nr tel. 693 712 406,

– czwartek w godzinach        800-1200 

 • Łukasz Pachucki- radca prawny:

lukasz.pachucki@gmail.com, nr tel. 793 740 075     

– czwartek w godzinach      1500-1900

 • Marta Poszewiecka- radca prawny, mediator:

marta.poszewiecka@gmail.com, nr tel. 519 457 034  

– piątek w godzinach     800-1200

 • Izabela Skindzielewska- adwokat, mediator:

kancelaria.goldap@wp.pl, nr tel. 607 870 107,

– piątek w godzinach  1400-1800,

 • Marcin Skindzielewski- adwokat:

kancelaria.goldap@wp.pl, nr tel. 503 053 374. 

Aby skorzystać z pomocy prawnej powinni Państwo za pośrednictwem e-mail złożyć:

 • wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteście w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej ( art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)- wniosek do pobrania poniżej.

 

W celu uzyskania szerszych informacji mogą się Państwo również kontaktować
ze Starostwem Powiatowym telefonicznie lub na e-mail:

– tel.: 512 007 572,

-e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl

 Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (kliknij aby pobrać)

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych oraz adwokatów z: Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku.

Gdzie i kiedy?

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

ul. Jaćwieska 14 A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

ul. Jaćwieska 9

Urząd Gminy
w Baniach Mazurskich

ul. Konopnickiej 26 

Urząd Gminy
w Dubeninkach

ul. Dębowa 27

Poniedziałek: 1400-1800 

 

Adwokat

 

Wtorek: 800-1200 

Radca Prawny

 

Środa: 1400-1800   

Radca Prawny

 

Czwartek: 800– 1200 

Radca Prawny

 

Piątek: 1400-1800  

Adwokat

Środa: 1400– 1800    

 

Radca Prawny

Poniedziałek: 1400- 1800

 

Radca Prawny

Wtorek:  0800– 1200

Radca Prawny

Czwartek: 1500-1900 

 

Radca Prawny

Piątek: 800-1200

 

Radca Prawny

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel.: 512 007 572 (od poniedziałku do piątku w godz.:730 – 1530). 

Kto może skorzystać?

 • Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość przekazania swojej opinii na temat uzyskanej pomocy.
Część „B” karty pomocy pobiera się od osoby udzielającej porady prawnej, a po jej wypełnieniu umieszcza w specjalnie przygotowanej urnie przeznaczonej na opinie.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.