Wersja nieobowiązująca z dnia

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Gołdapskiego jest udzielana przez radców prawnych z Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku.

Gdzie i kiedy? 

 1. W Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 w lokalu nr 4:

 

Poniedziałek      w godzinach   1400 -1800

Wtorek               w godzinach     800 - 1200

Środa                  w godzinach   1400-1800

Czwartek            w godzinach     800-1200

Piątek                  w godzinach  1200-1600

 

 1. W  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przy ul. Jaćwieskiej 14A
           w lokalu nr 4:

 

Poniedziałek        w godzinach    900-1300

Wtorek                 w godzinach  1500-1900

Środa                    w godzinach  1500-1900

 

 1. W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26 w lokalu nr 3:

 

Piątek      w godzinach     1500-1900

 

 1. W Urzędzie Gminy w Dubeninkach, przy ul. Mereckiego 27:

 

Piątek                   w godzinach    800-1200

 

Harmonogram dyżurów został opracowany na podstawie art. 9 ust.1 pkt 2 w związku z art.8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

Prawo nieodpłatnej pomocy prawnej w w/w Punktach przysługuje osobom wymienionym w art.4 ust.1 ustawy Harmonogram dyżurów jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin w Baniach Mazurskich i Dubeninkach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie 
  ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobieta ciężarna (dokumentem potwierdzającym ciąże) .

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.