Wersja nieobowiązująca z dnia

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Gołdapskiego

Przedmiotem zamówienia jest:

UWAGA

Dane z  pliku xml Wykonawca może zaimportować celem stworzenia dokumentu JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola przez niego wskazane. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ (lub edytowalnej wersji formularza zamieszczonej na stornach Urzędu Zamówień Publicznych) aktywne są wszystkie pola. Należy je wypełnić w zakresie wymaganym przez Zamawiającego do danego postępowania. Strona serwisu eESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.