Wersja nieobowiązująca z dnia

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Gołdapskiego

Załączniki

SIWZ