Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim

Numer aktu: XI/62/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Nieobowiązujący

Zmieniony przez : XV/86/2011 , XXXVII/226/2013

Utracił moc przez : LIV/325/2014

Informacje dodatkowe:

§ 1. 

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Gołdapski w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. 

§ 3. 

Traci moc: 

1) Uchwała Nr XVI/100/2004 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, 

2) Uchwała Nr XXXVIII/237/2006 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat0 za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Załączniki: