Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim

Numer aktu: XXXVII/226/2013

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XI/62/2011

Informacje dodatkowe:

§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XI/62/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2011 r., Nr 169, poz. 2535) dodaje się poz. 8 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 3.
Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki: