Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12117-02-20114/2011w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2011Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12211-07-201138/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12311-07-201142/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12425-05-201127/2011w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12518-09-2013193/2013zmieniająca uchwałę nr 33/2011 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze Powiatu Gołdapskiego Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12617-02-20115/2011w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12731-03-2011VI/33/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
12821-10-2010204/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina GołdapUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
12928-07-2010195/10w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2010r. Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
13017-02-20117/2011w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian budżetu Powiatu na 2011r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
13131-03-2011VI/34/2011w sprawie zmian budżetu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13228-04-2011VII/38/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13328-04-2011VII/39/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13405-11-2010206/2010w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu realizacji Projektu „Przebudowa ulicy Wysokiej w Gołdapi od (od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki ) km 0+000 do km 0+274,2 długości 0,274 km zlokalizowanej na działkach nr 1113/15 , 1113/10 , 1113/11 , 1113/4 Gmina Gołdap, powiat gołdapski”Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
13531-03-2011VI/37/2011zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13631-03-2011VI/27/2011zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13731-03-2011VI/29/2011w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
13831-03-2011VI/31/2011w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości powiatu, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/1 o powierzchni 0,0206 ha, położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap na rzecz Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w SuwałkachUchwały Rady PowiatuObowiązujący
13931-03-2011VI/32/2011w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
14017-02-20116/2011w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 2,139 rekordów.