Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina Gołdap

Numer aktu: 204/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla Pani Krystyny Stanisławy Trzasko, działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina Gołdap. Przedmiotowa nieruchomość jest trwale zagospodarowana i będzie wykorzystana do poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 21 o pow. 0,8000 ha.
2. Ze względu na warunki gruntowe przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 87.25 KB