Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12126-08-2010XLIV/208/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
12231-03-2010XXXIX/191/10zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na te zadania Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
12330-09-2010XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
12425-02-2010XXXVIII/188/10w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na te zadania. Uchwały Rady PowiatuZmieniony
12530-01-2015VI/23/2015w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
12630-01-2015VI/19/2015w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015Uchwały Rady PowiatuZmieniony
12731-03-2010XXX/193/10 W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
12831-03-2011VI/35/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2011 rok Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
12928-04-2011VII/41/2011w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi.Uchwały Rady PowiatuZmieniony
13031-03-2011VI/33/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13131-03-2011VI/34/2011w sprawie zmian budżetu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13228-04-2011VII/38/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13328-04-2011VII/39/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13431-03-2011VI/28/2011w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2011 roku. Uchwały Rady PowiatuZmieniony
13531-03-2011VI/37/2011zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13631-03-2011VI/27/2011zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
13731-03-2011VI/29/2011w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
13831-03-2011VI/31/2011w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości powiatu, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/1 o powierzchni 0,0206 ha, położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap na rzecz Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w SuwałkachUchwały Rady PowiatuObowiązujący
13931-03-2011VI/32/2011w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
14023-02-2012XVII/111//2012w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 2,139 rekordów.