Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512010-07-28193/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
522010-07-28194/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
532010-07-28195/10w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2010r. Obowiązujący
542010-08-11197/2010wyrażająca opinię w sprawie pozbawienia ulic: Plac Wolności, Pionierów, Portowej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnychObowiązujący
552010-08-11196 /2010w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2010r.Obowiązujący
562010-08-18198/2010w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Zielonej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
572010-08-26XLIV/208/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
582010-08-26XLIV/209/10w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowejZmieniony
592010-09-30XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiObowiązujący
602010-09-30XLV/210/2010w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GołdapiZmieniony
Strona 6 z 157