Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski.

Numer aktu: 10/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Upoważnia się Pana Leszka Kowalewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do reprezentowania oraz składania oświadczenia woli w imieniu osoby prawnej – Powiatu Gołdapskiego do realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1.6 – Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 102.88 KB