Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512011-02-258/2011w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2010r.Uchylony
522011-03-1610/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Obowiązujący
532011-03-2312/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010r.Obowiązujący
542011-03-2311/2011w sprawie zmiany nieruchomościObowiązujący
552011-03-3113/2011w sprawie przekazania mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w GołdapiObowiązujący
562011-03-3114/2011w sprawie przekazania mienia ruchomego Bursie Szkolnej w GołdapiObowiązujący
572011-04-1417/2011w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2010r.Obowiązujący
582011-04-1416/2011w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu "Uczniowie na piątkę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2.Obowiązujący
592011-04-1418/2011w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pilęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2010r.Obowiązujący
602011-04-1415/2011w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapskiObowiązujący
Strona 6 z 61