Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Bartosz Zackiewicz

Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego

Numer zamówienia: BiOŚ.272.1.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

TED/UZP: 596011-N-2018

Załączniki: