Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
128-10-2016100/2016w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
230-06-2020100/2020w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GołdapskiegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
314-11-2016101/2016w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2033 Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
430-06-2020101/2020w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnychUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
516-03-201110/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
617-03-201410/2014zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
730-01-201510/2015w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Jestem EKO - chronię przyrodę" w ramach Działania 2. Edukacja ekologiczna, Poddziałania 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
801-04-201510/2015w sprawie powołania zespołów ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2025.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
923-03-201610/2016sprawie odstąpienia od odwołania darowizny na rzecz Gminy Banie MazurskieZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1027-03-201710/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejZarządzenia Starosty GołdapskiegoUnieważniony
1119-12-201810/2018w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1214-02-201810/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście GołdapskimZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1313-03-201910/2019w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji Barier ArchitektonicznychZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1411-02-202010/2020w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnychZarządzenia Starosty GołdapskiegoZmieniony
1526-02-202110/2021w sprawie udzielenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi dnia wolnego w zamian za 1 maja 2021 rokuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1615-02-202210/2022w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1716-05-2012102/2012w sprawie korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2011 r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1814-11-2016102/2016w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1930-06-2020102/2020w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
2022-11-2016103/2016w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2017."Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 2,175 rekordów.