Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych

Numer aktu: 10/2020

Rodzaj aktu: Zarządzenia Starosty Gołdapskiego

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Traci moc: 4/2016

Załączniki: