Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12016-10-28100/2016w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016Obowiązujący
22016-11-14101/2016w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2033 Obowiązujący
32011-03-1610/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Obowiązujący
42015-01-3010/2015w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Jestem EKO - chronię przyrodę" w ramach Działania 2. Edukacja ekologiczna, Poddziałania 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Obowiązujący
52018-12-1910/2018w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoObowiązujący
62012-05-16102/2012w sprawie korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2011 r.Obowiązujący
72016-11-14102/2016w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rokObowiązujący
82016-11-22103/2016w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2017."Obowiązujący
92012-05-23104/2012w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.Obowiązujący
102016-11-29104/2016w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnejObowiązujący
Strona 1 z 58