Wersja obowiązująca z dnia

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.” Projekt programu, karta oceny oraz formularz zgłaszania opinii i uwag stanowią załącznik do informacji.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00 na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali nr 2, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap. Jednocześnie uwagi i opinie można zgłaszać do 18 pażdziernika 2018 r. do godziny 13:00 na wypełnionym formularzu osobiście dostarczając uwagi na piśmie do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi lub mailem na adres:
promocja@powiatgoldap.pl

Załączniki