Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Ewelina Kuczyńska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku