Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku

Załączniki