Wersja obowiązująca z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU „Świat bez tajemnic” REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI

Przedmiotem zamówienia jest:

W związku e zmianą treści zapytania ofertowego wydłuża się termin składania ofert do dnia 23 stycznia 2017 r. Poniżej zmienione zapytanie ofertowe.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty