Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”

Numer zamówienia: GN.6641.4.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, lub przesłać e-mailem na adres: dabkowska.gn@powiat goldap.pl