Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla zadania: termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia