Wersja obowiązująca z dnia

Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy i planów tyflograficznych oraz oznakowania pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”, w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie opublikowano w portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151741?sekcja=ogloszenie

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia