Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest wdrożenie rozwiązania do centralnego składowania dzienników zdarzeń w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • OPZ
    format: word, rozmiar: 67.86 KB, data dodania:
  • Formularz ofertowy
    format: word, rozmiar: 66.99 KB, data dodania:
  • Zaproszenie do szacowania
    format: word, rozmiar: 65.16 KB, data dodania: