Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewelina Kuczyńska

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wyłonienie kadry zarządzającej w projekcie „Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia

Status: W trakcie

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert: