Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Bartosz Zackiewicz

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Numer zamówienia: ZD.272.1.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1 19-500 Gołdap, Biuro Obsługi Mieszkańca

TED/UZP: 568972-N-2020