Wersja obowiązująca z dnia

Skanowanie operatów do celów prawnych do systemu Ośrodek w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia