Wersja obowiązująca z dnia

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2020 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia