Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o udostępnienie decyzji Starosty Gołdapskiego nr mG.5.2020 z dnia 10.01.2020 r. i D.247.2019 z dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź