Audyty i kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Audyty i kontrole

Audyty i kontrole

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
101-06-2023Protokół pokontrolny z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w GołdapiAudyty i kontrole / 2021Aktualny
201-06-2023Wystąpienie pokontrolne - bezpieczeństwo informacji w pracy na odległość i mobilnym przetwarzaniu danychAudyty i kontrole / 2021Aktualny
301-06-2023Wystąpienie pokontrolne - Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danychAudyty i kontrole / 2021Aktualny
401-06-2023Wystąpienie pokontrolne - realizacja przez Starostę Gołdapskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarka nieruchomościami)Audyty i kontrole / 2022Aktualny
501-06-2023Wystąpienie pokontrolne - kontrola w zakresie podjęcia działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnychAudyty i kontrole / 2022Aktualny
601-06-2023Protokół z kontroli kompleksowej z zakresu realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinieAudyty i kontrole / 2022Aktualny
701-06-2023Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu GołdapskiegoAudyty i kontrole / 2022Aktualny
830-05-2023Protokół Kontroli płatnika składekAudyty i kontrole / 2023Aktualny
930-05-2023Wystąpienie pokontrolne z dn. 21.03.2023 r. znak: IK.K.7730.2.2022 z kontroli problemowej Starosty Gołdapskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanejAudyty i kontrole / 2023Aktualny
1030-05-2023Wystąpienie pokontrolne w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowegoAudyty i kontrole / 2020Aktualny
1130-05-2023Protokół kontroli Archiwum Państwowe w Suwałkach - stan przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachAudyty i kontrole / 2020Aktualny
1230-05-2023Wystąpienie pokontrolne - Realizacja zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowalnej przez Starostę GołdapskiegoAudyty i kontrole / 2020Aktualny
1330-05-2023Wystąpienie pokontrolne - realizacja zadań zleconych z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnejAudyty i kontrole / 2019Aktualny
1430-05-2023Wystąpienie pokontrolne w sprawie realizacji przez Starostę Gołdapskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowejAudyty i kontrole / 2018Aktualny
1530-05-2023Wystąpienie pokontrolne w sprawie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwaAudyty i kontrole / 2018Aktualny
1630-05-2023Protokół kontroli w zakresie oceny realizacji w okresie od 31.08.2015 r. (t.j. od dnia wejścia w życie postanowi eń ustawy dot. przedmiotu kontroli) do dnia kontroli, t.j. do 6 czerwca 2018 r. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacj i prawnej (t.j. Dz. U. z 201 7 r., poz. 2030), zwanej dalej „u stawą", w zakresie dot. przygotowania organizacyjnego powiatu gołdapskiego do wykonywania tego zadania oraz kontrola lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obowiązków informacyjnych z tym związanych.Audyty i kontrole / 2018Aktualny
1730-05-2023Sprawozdanie z kontroli zarządzonej w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy PgikAudyty i kontrole / 2018Aktualny
1830-05-2023Protokół kontroli w sprawie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji PracyAudyty i kontrole / 2018Aktualny
1930-05-2023Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu GołdapskiegoAudyty i kontrole / 2018Aktualny
2030-05-2023Wystąpienie pokontrolne - w sprawie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w latach 2015 - 2017Audyty i kontrole / 2017Aktualny
Wyświetlone 1-20 z 36 rekordów.