Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ws. możliwości zastosowania znaków drogowych kierujących ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton od odcinku Rogale-Banie Mazurskie trasą 1764N z wyłączeniem możliwości przejazdu takich pojazdów drogą powiatową 1815N od skrzyżowania z drogą 1764N w Rogalach do miejscowości Żabin.

Załączniki