Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie Gołdapskim w 2018 roku

Numer aktu: 6/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Starosty Gołdapskiego

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: