Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16125-02-2022XLVIII/236/2022zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnychUchwały Rady PowiatuObowiązujący
16225-02-2022XLVIII/235/2022w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowejUchwały Rady PowiatuObowiązujący
16325-02-2022XLVIII/234/2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata 2015-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
16416-02-2022214/2022zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu ,,Aktywizacja po 30 (2021-2022)" w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
16516-02-2022213/2022zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
16615-02-202211/2022w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
16715-02-202210/2022w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
16809-02-2022212/2022w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w wysokości 100 000 zł na zaciągnięcie przez GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi kredytu bankowego obrotowego w odnawialnej linii kredytowejUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
16903-02-20229/2022zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie PowiatowymZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
17031-01-20228/2022w sprawie ustalenia Planu zamierzeń obronnych powiatu gołdapskiego na rok 2022.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
17131-01-20227/2022w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie GołdapskimZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
17228-01-2022XLVII/233/2022w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia ,,Karty Praw Rodziny"Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
17328-01-2022XLVII/232/2022w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie- Ziemiany- Rogale, 1815N Gołdap - Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadaniaUchwały Rady PowiatuObowiązujący
17428-01-2022XLVII/230/2022w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na 2022 rok.Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
17528-01-2022XLVII/229/2022w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie GołdapskimUchwały Rady PowiatuObowiązujący
17628-01-2022211/2022w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
17725-01-20226/2022zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Gołdapskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
17825-01-2022210/2022w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2021 rokuUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
17912-01-20225/2022w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Powiecie Gołdapskim w 2022 rokuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
18012-01-2022209/2022w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 2,139 rekordów.