Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112012-07-31116/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
1122012-07-31115/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
1132012-07-31114/2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pilęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2012r.Obowiązujący
1142012-12-12134/2012w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w spółkę kapitałowąObowiązujący
1152012-07-31113/2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za I półroczeObowiązujący
1162013-03-27152/2013w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu o nazwie "Wymiana stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi" w ramach Działania 5 - Ochrona klimatu, Poddziałania 5.1 - mała termomodernizacja ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
1172013-04-24159/2013w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w GołdapiObowiązujący
1182013-03-27151/2013w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu: "Termomodernizacja budynku nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi" oraz reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy podpisywaniu umowy oraz realizacji i rozliczeniu projektu.Obowiązujący
1192013-04-17158/2013w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej"Obowiązujący
1202013-04-17157/2013w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za okres 01 - 06 stycznia 2013 roku.Obowiązujący
Strona 12 z 61