Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012018-02-1911/2018w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2018 rokuObowiązujący
1022020-01-071/2020w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2020 r.Obowiązujący
1032019-03-118/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w marcu 2019 roku Obowiązujący
1042019-06-2727/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie lipiec - wrzesień 2019r.Obowiązujący
1052019-09-0933/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie październik- grudzień 2019 r.Obowiązujący
1062010-09-30XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiObowiązujący
1072012-11-29XXVIII/169/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Obowiązujący
1082011-11-24XIII/78/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązujący
1092010-08-26XLIV/209/10w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowejZmieniony
1102018-08-30XLIV/281/2018w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski.Obowiązujący
Strona 11 z 164