Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18124-11-2011XIII/71/2011w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18224-11-2011XIII/77/2011w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2012Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18324-11-2011XIII/70/2011w sprawie zabezpieczenia środków finansowych i zatwierdzenia realizacji projektu: „e-Belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18430-06-2011IX/54/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego Na Lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18530-06-2011IX/55/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18630-06-2011IX/56/2011w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze oraz kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowejUchwały Rady PowiatuObowiązujący
18717-02-20117/2011w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian budżetu Powiatu na 2011r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
18826-08-2011X/58/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18929-09-2011XI/60/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19018-09-2013191/2013w sprawie upoważnienia Wicestarosty gołdapskiego do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Nowa Era Administracji"Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
19117-02-20116/2011w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
19229-09-2011XI/61/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19327-10-2011XII/67/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19427-10-2011XII/68/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19527-10-2011XII/69/2011w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu pt. "Potrafię i rozumiem"Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19624-11-2011XIII/72/2011zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011, przeznaczonych na zadaniaUchwały Rady PowiatuObowiązujący
19729-11-2011XIV/80/2011uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapskiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
19829-11-2011XIV/81/2011w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuUchwały Rady PowiatuObowiązujący
19929-11-2011XIV/82/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
20011-06-2010186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 2,139 rekordów.