Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18106-10-201153/2011w sprawie uchylenia "regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro netto"Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
18227-10-2011XII/69/2011w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu pt. "Potrafię i rozumiem"Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18327-10-2011XII/68/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18427-10-2011XII/67/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18527-10-2011XII/66/2011w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
18624-11-2011XIII/72/2011zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011, przeznaczonych na zadaniaUchwały Rady PowiatuObowiązujący
18724-11-2011XIII/73/2011w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapskiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
18824-11-2011XIII/70/2011w sprawie zabezpieczenia środków finansowych i zatwierdzenia realizacji projektu: „e-Belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
18924-11-2011XIII/77/2011w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2012Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19024-11-2011XIII/71/2011w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19124-11-2011XIII/78/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19224-11-2011XIII/76/2011w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2012 r. Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19324-11-2011XIII/75/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19424-11-2011XIII/74/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19529-11-2011XIV/82/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19629-11-2011XIV/81/2011w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuUchwały Rady PowiatuObowiązujący
19729-11-2011XIV/80/2011uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapskiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
19829-11-2011XIV/83/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
19929-11-2011XIV/79/2011w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt "Postępowi i techniczni na rynku pracy - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi"Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
20029-12-2011XV/85/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku, przeznachonych na zadaniaUchwały Rady PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 2,139 rekordów.