Wersja obowiązująca z dnia

Wystąpienie pokontrolne w sprawie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa

Załączniki