Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Załączniki: