Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-02-252021-03-03Obsługa bankowa budżetu Powiatu GołdapskiegoZakończone
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-02-172021-02-23Obsługa bankowa budżetu Powiatu GołdapskiegoZakończone
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-02-022021-02-15Obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego.Zakończone
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-112020-12-22Wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości w siedzibie oraz posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1Zakończone
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-112020-12-18Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychZakończone
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-042020-12-11Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w GołdapiZakończone
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-022020-12-11Wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości w siedzibie oraz posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1Zakończone
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-11-092020-11-16Wykonanie audytu energetycznego ex-post dla budynków użyteczności publicznej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach Zakończone
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-11-062020-11-13Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu ,,Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 -Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 -Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Zakończone
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-11-022020-11-06Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętychZakończone
Strona 1 z 8