Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Dostawa sprzętu serwerowego i urządzeń oraz wykonanie usług informatycznych, dostawa licencji i świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”

Numer zamówienia: GN.272.6.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

TED/UZP: 2018/S 102-232690

Załączniki: